TİRYAKİOĞLU O, YÜMÜN G, ATA Y, ÖZYAZICIOĞLU A. Ekstrakraniyal Karotid Arterde Mikotik Psödoanevrizma. Turk J Vasc Surg 2010; 19(3): 085-087.