DERELİ Y, DURGUT K, YÜKSEK T. Kesici Delici Alet Yaralanması Sonrası Karotis Arter Psödoanevrizmasına Sekonder Horner Sendromu. Turk J Vasc Surg 2010; 19(3): 093-096.