ŞİMŞEK E, KARAKUZU A, KARAPINAR K. İyatrojenik Trunkus Tiroservikal Psödoanevrizması. Turk J Vasc Surg 2009; 18(3): 166-169.