ASLAN A, EMİROĞLU O, KAHRAMAN D, OSMANAĞAOĞLU S, GÖKGÖZ L, ÖZYURDA Ü. Açık Kalp Cerrahisi Sonrasında Derin Ven Trombozuna Bağlı Masif Pulmoner Emboli. Turk J Vasc Surg 2009; 18(3): 170-173.