DOĞANCI S, KAYA E, Ali ŞAHİN M, GÜLER A, BOLCAL C, YILDIRIM V, DEMİRKILIÇ U, TATAR H. İnvisigrip® ile Yapılan Diz Üstü Stripping ile Klasik Stripping Metodlarının Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma. Turk J Vasc Surg 2010; 19(1): 001-005.