ERDİL N, ELKIRAN Ö, ERBAŞ F, NISANOĞLU V, KARAKURT C, KOÇAK G. 3 Aylık İnfantta Gelişen Dev Brakial Arter Psödoanevrizması. Turk J Vasc Surg 2010; 19(1): 014-017.