ULULAR Ö, ŞAHİNALP Ş, TEMİZTÜRK Z, DOLGUN A, ÖZIŞIK K, KARAPINAR K, YÜCEL E. Rüptürle Birlikte Olan Multipl Popliteal Arter Anevrizması. Turk J Vasc Surg 2010; 19(1): 024-026.