YILMAZKAYA B, GÜRKAHRAMAN S, Zühtü YÖNDEM Ö, Ali YÜKSELEN M, ÖZBAKIR C, Hakan ALTAN S, TAŞDEMİR O. Kardiyak Kateterizasyon Sonrası Gelişen Yalancı Anevrizmalarda Cerrahi ve Klinik Sonuçlarımız. Turk J Vasc Surg 2009; 18(1): 010-015.