ÜRKMEZ M, BAHÇİVAN M, Kemal DEMİRAĞ M, SARAÇ A, Tahsin KEÇELİGİL H. Hemodiyaliz Hastalarında Skopi Eşliğinde Kalıcı Tünelli İnternal Juguler Kateter Uygulamalarımız. Turk J Vasc Surg 2008; 17(3): 099-103.