YASIM A, ÖKSÜZ H, KABALCI M, EROĞLU E, SAYARLIOĞLU H, DOĞAN E. Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistüllerde Preoperatif Haritalamanın Kısa Dönem Sonuçlarımıza Etkisi. Turk J Vasc Surg 2008; 17(3): 104-108.