ERDİL N, Berat CİHAN H, ERBAŞ F, EROĞLU T, KAYNAK M, SEÇİCİ S, NİSANOĞLU V, BATTALOĞLU B. Safen Ven Striping Uygulamasında Safen Sinir Hasar Sıklığının Değerlendirilmesi. Turk J Vasc Surg 2008; 17(3): 124-127.