KARABAY Ö, KARAARSLAN K, GÖKTAY A, İsmail BADAK M, GÜLCÜ A, DİŞCİGİL B, ERDAL C, ÇATALYÜREK H. Persistan Siyatik Arter Anevrizmasının Perkütan Endovasküler ve Cerrahi Girişim ile Tedavisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Turk J Vasc Surg 2008; 17(3): 134-139.