Bahadır İNAN M, BARAN Ç, BAŞTÜZEL EYİLETEN Z, ZAİM Ç, YAZICIOĞLU L, KAYA B, ÖZYURDA Ü. Travmatik Tip B Diseksiyonunun Perkütan Transfemoral Endovasküler Tedavisi. Turk J Vasc Surg 2008; 17(3): 148-152.