Oral HASTAOĞLU İ, SOKULLU O, SANİOĞLU S, ÖZKAN K, AKKAN K, BİLGEN F. Lomber Disk Cerrahisine Bağlı İnferior Vena Kava Yaralanması. Turk J Vasc Surg 2008; 17(2): 088-090.