Cengiz ÇOLAK M, KOCATÜRK H, BAYRAM E, KOÇAK H. PTFE Greft Psödoanevrizması ile Tanı ve Tedavisi. Turk J Vasc Surg 2008; 17(2): 095-098.