ÇOLAK A, KAYA U. Üst Ekstremite Vasküler Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Turk J Vasc Surg 2016; 25(2): 051-058. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2016-52769