GÖKOĞLAN Y, İNCE E. İmplante Edilebilen Kardiyak Elektronik Cihazlar: Aksiller Girişim Yapılan Hastalarda Erken Dönem Komplikasyonların Geriye Dönük Analizi. Turk J Vasc Surg 2016; 25(3): 117-121. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2017-54909