Cengiz ÇOLAK M, ERDİL N, AKÇA B, DİŞLİ O, ERKUL G, ÖZDEMİR R, BATTALOĞLU B. Yüksek Riskli Aort Darlığı Olan Hastalarda Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu Sonrası Vasküler Komplikasyonlar. Turk J Vasc Surg 2015; 24(3): 166-171. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2016-50609