ÇİTRAK F, ECEVİT ALPAR Ş, ÇİÇEK S. Koroner Baypas Cerrahisinde İki Farklı Yöntemle Venöz Greft Hazırlanmasının Postoperatif Dönemde Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Turk J Vasc Surg 2015; 24(3): 172-183. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2015-48326