FINDIK O, DÜZYOL Ç, BARIŞ Ö, PARLAR H, AYDIN U, YILMAZ M, TEKELİ KUNT A, Uğur KOÇOĞULLARI C. Ultrason Eşliğinde Derin Servikal Pleksus Blokajıyla Yapılan Karotis Endarterektomi: Erken ve Orta Dönem Sonuçlarımız. Turk J Vasc Surg 2015; 24(2): 098-104. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2015-45152