ERGUN O, BİRGİ E, Güneş TATAR İ, Ali DURMAZ H, ÖZÇINAR E, HEKİMOĞLU B. İyatrojenik İntravasküler Yabancı Cisimlerin Perkütan Girişimle Çıkartılması: İki Olgunun Sunumu. Turk J Vasc Surg 2015; 24(2): 142-146. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2013-37980