ÖZCAN V, KÖKSAL C, SARIKAYA S, ZENGİN M. KAROTİS ARTER ANEVRİZMASI: Olgu Sunumu. Turk J Vasc Surg 2003; 12(2): 025-027.