Poyanlı A, Sencer S, Rozanes İ, Rozanes İ, Kayabalı M. Alt Ekstremite Atherosklerotik Hastalığının Tedavisinde Perkütan Translüminal Anjioplasti. Turk J Vasc Surg 1999; 8(3): 097-104.