BÜYÜKBAYRAK F, DEDEMOĞLU M, AKSOY E, YERLİKHAN Ö, TUNCER A. Cerrahi Girişim Sonrası Gelişen Dev Brakiyal Arter Psödoanevrizması. Turk J Vasc Surg 2013; 22(2): 242-244. http://dx.doi.org/10.9739/uvcd.2012-32884