Bozkurt K, Beşirli K, Tüzün H, Gürel Sayın A, Erdoğ G. Caroticobrachial and Caroticosubklavian Revascularizations. Turk J Vasc Surg 1997; 6(1): 031-033.