Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Vascular Surgery 2012 , Vol 21, Issue 1
Editorial
Articles
Distal Hemodiyaliz Erişim Yolu İçin Ön Kol Dorsal Seyirli Basilik Ven Transpozisyonu: Cerrahi Tekniğimiz ve Orta Dönem Sonuçlarımız Articles
Pages 001-005
Endovascular Treatment of Arteriovenous Fistula After GunshotWound Articles
Pages 006-008
Emergency Endovascular Treatment of An Aortoesophageal Fistula with Torrential Bleeding After Mediastinal Mass Resection Articles
Pages 009-012
Karotid Arter Patch Plasti Articles
Pages 013-028
Koroner Bypass Cerrahisinde Girişim Yapılmamış Asemptomatik Karotis Hastalığının Orta Dönem Takip Sonuçları Articles
Pages 029-033
Periferik Damar Yaralanmaları: 10 Yıllık Deneyim Articles
Pages 034-037
İzole Venöz Yaralanmalarda Cerrahi Deneyimlerimiz Articles
Pages 038-042
Venöz Ülserli Hastalarda Dört Katlı Elastik Bandaj Uygulaması İyileşme Sürecini Kısaltır mı? Articles
Pages 043-046
Akut Masif Pulmoner Emboli Tedavisinde Ultrasonografik Kateter ile Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye"deki İlk Uygulamalar Articles
Pages 047-050
Nutcracker Sendromu: Olgu Sunumu Articles
Pages 051-054
Romatolojik Etiyolojide Arteriyel ve Venöz Hastalığın Kombine Tedavisi Articles
Pages 055-057
Kor Triatriatum Dexter Görüntüsü Oluşturan Dev Östakiyan Kapak ve Tanıda MR Articles
Pages 058-062