Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Vascular Surgery 2010 , Vol 19, Issue 3
Research
Karotis Arter Cerrahisinde Klasik Endarterektomi ve Eversiyon Endarterektomisi Teknikleri; Avantajlar, Kısıtlamalar? Research
Pages 055-062
Karotis Arter Stenozunda Stent Uygulaması Rejyonel Anestezi ile Selektif Şant Kullanılarak Yapılan Karotis Endarterektomiye Alternatif midir? Research
Pages 063-068
Hemodiyalize Bağımlı Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Sekonder Arteriyo-Venöz Fistül Oluşturmak İçin Sentetik Greft Kullanalım mı? Research
Pages 069-074
Temporal Arter Biyopsisi Yapılmaya Değer Bir Uygulamadır Research
Pages 075-078
Minimal İnvazif Yüzeyel Ven Cerrahisinde 5 Yıllık Deneyimimiz: GATA Protokolü Research
Pages 079-084
Case Report