Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Vascular Surgery 2009 , Vol 18, Issue 1
Editorial
Articles
Research
Torakal ve Abdominal Aort Anevrizmalı Hastalarda Endovasküler Stent ile Onarım Uygulamalarımız Research
Pages 001-009
Kardiyak Kateterizasyon Sonrası Gelişen Yalancı Anevrizmalarda Cerrahi ve Klinik Sonuçlarımız Research
Pages 010-015
Case Report