Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Vascular Surgery 2008 , Vol 17, Issue 3
Research
Hemodiyaliz Hastalarında Skopi Eşliğinde Kalıcı Tünelli İnternal Juguler Kateter Uygulamalarımız Research
Pages 099-103
Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistüllerde Preoperatif Haritalamanın Kısa Dönem Sonuçlarımıza Etkisi Research
Pages 104-108
Efficacy of Infraclavicular Brachial Plexus Block in the Patency of Radiocephalic Arteriovenous Fistula Research
Pages 109-115
A Comparison of Dexmedetomidine Versus Midazolam for Sedation and Hemodynamic Control During Femoral Embolectomy Performed Under Local Anesthesia Research
Pages 116-123
Safen Ven Striping Uygulamasında Safen Sinir Hasar Sıklığının Değerlendirilmesi Research
Pages 124-127
İyileşmesi Zor Venöz Bacak Ülserlerinin Tedavisinde Ekstraselüler Matriks Proteini: Erken Ulusal Sonuçlar Research
Pages 128-133
Case Report
Persistan Siyatik Arter Anevrizmasının Perkütan Endovasküler ve Cerrahi Girişim ile Tedavisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Case Report
Pages 134-139
Karotis Cisim Paraganglioması Case Report
Pages 140-143
Dev İzole Ana İliyak Arter Anevrizması Case Report
Pages 144-147
Travmatik Tip B Diseksiyonunun Perkütan Transfemoral Endovasküler Tedavisi Case Report
Pages 148-152