Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Vascular Surgery 2008 , Vol 17, Issue 2
Editorial
Research
Case Report
Hemodiyaliz için Enfiye Çukuru (Snuff-Box) Arteriyovenöz Fistüller Case Report
Pages 073-080
Klippel Trenaunay Sendromu"nda Venöz Cerrahi Tedavi Case Report
Pages 081-084
Hemodiyaliz Kateterine Bağlı Hayatı Tehdit Eden Bilateral Boyun Hematomu Case Report
Pages 085-087
Lomber Disk Cerrahisine Bağlı İnferior Vena Kava Yaralanması Case Report
Pages 088-090
Torasik Çıkım Yolu Travmatik Arteriyovenöz Fistülünün Geç Tedavisi Case Report
Pages 091-094
PTFE Greft Psödoanevrizması ile Tanı ve Tedavisi Case Report
Pages 095-098