Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society E-ISSN 2667-5080Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Vascular Surgery 2015 , Vol 24, Issue 2
Research
Aort Cerrahisinde Sağ Proksimal Brakiyal Arter Kanülasyonuna Bağlı Lokal Komplikasyonlar Research
Pages 087-091 DOI : 10.9739/uvcd.2015-47123
New Probing andWarmWashing Technique in Arteriovenous Fistula Surgery: Early Results of a Single Center Research
Pages 092-097 DOI : 10.9739/uvcd.2015-45186
Ultrason Eşliğinde Derin Servikal Pleksus Blokajıyla Yapılan Karotis Endarterektomi: Erken ve Orta Dönem Sonuçlarımız Research
Pages 098-104 DOI : 10.9739/uvcd.2015-45152
Aortoiliak Oklüzyonu Olan Yüksek Riskli Hastalarda Alternatif Cerrahi Yaklaşım: Lokal Anestezi ile Aksillofemoral Bypass Research
Pages 105-109 DOI : 10.9739/uvcd.2015-44143
Penetran Ekstremite Travmalı Hastalarda Vasküler Yaralanmalar ve Sonuçları Research
Pages 110-118 DOI : 10.9739/uvcd.2015-44952
Ateşli Silah Yaralanmalarında Üst Ekstremite Arteriyel Yaralanmalarının Değerlendirilmesi Research
Pages 119-125 DOI : 10.9739/uvcd.2015-47468
Case Report
Açık Cerrahi ile Başarılı Tedavi Edilen Redo Tip I Diseksiyon Olgusu Case Report
Pages 126-129 DOI : 10.9739/uvcd.2013-36547
Spontan Rüptüre Splenik Arter Anevrizması Case Report
Pages 130-133 DOI : 10.9739/uvcd.2013-37821
Lower Extremity Post-Traumatic Lymphedema Secondary to Accidental Injection of a Veterinary Drug: Case Report Case Report
Pages 134-137 DOI : 10.9739/uvcd.2014-40474
Yüzeyel Femoral Arterde Aterosklerotik Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Case Report
Pages 138-141 DOI : 10.9739/uvcd.2013-37923
İyatrojenik İntravasküler Yabancı Cisimlerin Perkütan Girişimle Çıkartılması: İki Olgunun Sunumu Case Report
Pages 142-146 DOI : 10.9739/uvcd.2013-37980
Üst Ekstremite Derin Ven Trombozunda Rotasyonel Trombektomi Case Report
Pages 147-150 DOI : 10.9739/uvcd.2013-38007