Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Vascular Surgery 2013 , Vol 22, Issue 1
Editorial
Articles
Research
Behçet Hastalığında Kalp ve Damar Tutulumu: Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri Research
Pages 015-018 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32301
Endovasküler Abdominal Aortik Anevrizma Tamirlerinde Erken Dönem Sonuçları (6 Aylık Takip) Research
Pages 026-030 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32983
Abdominal Aort Anevrizmalarında Endovasküler Stent-Greft Tedavi Açık Cerrahi Tedaviye Göre Morbidite Açısından Daha Uygundur Research
Pages 031-040 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32307
Carotid Endarterectomy; Single Center, Single Surgeon Results Research
Pages 061-066 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33291
Periferik Arter Hastalığının Tedavisinde Hibrit Yaklaşımlar Research
Pages 076-079 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32866
Kronik Tıkayıcı Arter Hastalığında Kol Revaskülarizasyonu Research
Pages 083-086 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32368
Derin Ven Trombozunda Wells Skorlamasının Doppler Ultrason ile Kıyaslanması Research
Pages 104-109 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31475
Derin Ven Trombozlu Hastalarda Faktör V Leiden Mutasyonu Taraması ve Sonuçları Research
Pages 110-116 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32287
Alt Ekstremite Derin Ven Trombozu Tanısı ile Tedavi Edilen Hastalarda Hastaneye Başvuru Nedenleri ve Etiyolojik Faktörlerin İncelenmesi Research
Pages 117-123 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32379
Catheter-Directed Thrombolysis for Lower Extremity Deep Venous Thrombosis; Short Term Results of Catheter-Directed Thrombolysis for Deep Vein Thrombosis Research
Pages 124-129 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33483
Büyük Safen Ven Varislerinin Tedavisinde Endovenöz Lazer Ablasyon: Üç Yıllık Deneyimlerimiz Research
Pages 130-135 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33080
Aktif ya da İyileşmiş Venöz Ülser Tedavisinde Doppler Ultrason ile İşaretlenmiş Perforan Venlerin Subfasiyal Açık Ligasyonunun Yeri; Orta-Geç Dönem Sonuçlarımız Research
Pages 136-141 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33263
Case Report
Intramuscular Cavernous Hemangioma in Ankle: Treatment with Tendon Transfer: Case Report Case Report
Pages 019-021 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32945
Negative PressureWound Therapy in Groin Lymphorrhea is not Suitable for Patients Under Hemodialysis: Case Report Case Report
Pages 022-025 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31788
Endovasküler Girişimde Nadir Bir Komplikasyon: Stent-Greft Protrüzyonu Case Report
Pages 041-044 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32034
Surgical Repair of a Hepatic Artery Aneurysm: A Rare Case Report Case Report
Pages 045-047 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32357
TEVAR Procedure in a Patient with Descending Aortic Aneurysm Accompanying Right Aortic Arch Anomaly: Case Report Case Report
Pages 048-051 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33167
Malformations of the Internal Carotid Artery: Case Report Case Report
Pages 067-069 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32430
Transposition of Vertebral Artery to Ipsilateral Carotid Artery for Vertebro-Basillary Ischemia: Case Report Case Report
Pages 070-072 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32656
Karotis Arter Stenozu ve İnternal Karotis Arter Kinking Case Report
Pages 073-075 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33214
Santral Venöz Girişim Sırasında Oluşan İyatrojenik Subklaviyan Arter Yaralanmasına Hibrid Yaklaşım Case Report
Pages 080-082 DOI : 10.9739/uvcd.2012-30002
Patlayıcı Yaralanması Sonrası Küçük Bir Taşa Bağlı Gelişen Arteryal Emboli Case Report
Pages 087-089 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32501
Multiple Intestinal Transections Secondary to Aortobifemoral Grafting: Case Report Case Report
Pages 090-092 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32876
A Huge Aneurysm of Popliteal Arteriovenous Fistula Occured Secondary to Trauma: Case Report Case Report
Pages 093-096 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32965
Unusual Cause of Claudication: Coronary Stent Migration: Case Report Case Report
Pages 097-098 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33091
Dev Rüptüre İliyak Arter Anevrizmasının Kardiyopulmoner Resusitasyon Eşliğinde Başarılı Cerrahi Onarımı Case Report
Pages 099-103 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33470
Succesfull Two Staged Surgical Treatment of Intravenous Leiomyoma with Intracardiac Extension: Case Report Case Report
Pages 142-145 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33140
Sekonder Arteriovenöz Fistülde Kısa Segment Politetrafloroetilen Greft İnterpozisyonu Case Report
Pages 146-148 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32847
Kardiyopulmoner Baypas Sonrası Vazoplejik Sendrom Case Report
Pages 149-152 DOI : 10.9739/uvcd.2013-34284
Kommerell's Diverticulum with Aberrant Left Subclavian Artery: Original Image Case Report
Pages 153-154 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33344