Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Vascular Surgery 2012 , Vol 21, Issue 3
Editorial
Research
Abdominal Aort Anevrizmalarında Endovasküler Klinik Deneyimlerimiz Research
Pages 197-202 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31376
Geç Dönem Komplikasyonlara Yönelik Yapılan Arteriyovenöz Fistül Revizyonları Research
Pages 203-207 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31017
Hemodiyaliz Hastalarında Ultrasonografi Eşliğinde Kalıcı Tünelli Kateter Uygulamalarımız Research
Pages 208-211 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31495
Üst Ekstremite Diyaliz Erişim Yollarının Otolog veya Sentetik Greft İnterpozisyonu ile Kurtarılması Research
Pages 212-217 DOI : 10.9739/uvcd.2012-30000
Comparison of Color Doppler Ultrasound Imaging, Three-Dimensional MR Angiography with Digital Subtraction Angiography in Lower Extremity pPeripheral Arterial Occlusive Disease Research
Pages 230-243 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31619
Endotel Disfonksiyonu Araştırmasında Noninvaziv İndikatör Olarak Kullanılan Periferik Arteriyel Endotel Fonksiyon Testi ve Sonuçları Research
Pages 244-249 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31660
Radial ve Ulnar Arterlerin El Dolaşımındaki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Research
Pages 250-254 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31657
Endovenöz Ablasyon Uyguladığımız 120 Hastamızın Derin Ven Trombozu ve Klinik İyileşme Açısından Erken-Orta Dönem Sonuçları Research
Pages 263-268 DOI : 10.9739/uvcd.2011-27908
Derin Ven Trombozu Tanısında D-Dimer Testinin Bir Tarama Testi Olarak Etkinliğinin Araştırılması Research
Pages 269-275 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31472
Case Report
Dev Ekstrakraniyal Karotis Arter Anevrizması: Olgu Sunumu Case Report
Pages 226-229 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31154
Acute Aortic Occlusion Due to Oral Contraceptive Use: Case Report Case Report
Pages 255-258 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31225
Boyunda Atipik Mermi Seyirli Ateşli Silah Yaralanması Case Report
Pages 259-262 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32318
Skolyoz ve Spinal Kök Bası Bulgularının Eşlik Ettiği Klippel Trenaunay Sendromlu Bir Olgu Case Report
Pages 285-288 DOI : 10.9739/uvcd.2012-30893
Lemierre Syndrome: Case Report Case Report
Pages 289-293 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31357
Primer Büyük Safen Ven Leiomyosarkomu: Olgu Sunumu Case Report
Pages 294-296
Review