Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery
Smilar Issues: 2 Record Found
İnvisigrip® ile Yapılan Diz Üstü Stripping ile Klasik Stripping Metodlarının Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma
Pages 001-005
Safen Ven Striping Uygulamasında Safen Sinir Hasar Sıklığının Değerlendirilmesi
Pages 124-127