Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery
Smilar Issues: 25 Record Found
Maturation Time and Effecting Factors in Wrist Arteriovenous Fistulas
Pages 273-279 DOI : 10.9739/uvcd.2013-37053
Malformations of the Internal Carotid Artery: Case Report
Pages 067-069 DOI : 10.9739/uvcd.2012-32430
Derin Ven Trombozunda Wells Skorlamasının Doppler Ultrason ile Kıyaslanması
Pages 104-109 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31475
Aktif ya da İyileşmiş Venöz Ülser Tedavisinde Doppler Ultrason ile İşaretlenmiş Perforan Venlerin Subfasiyal Açık Ligasyonunun Yeri; Orta-Geç Dönem Sonuçlarımız
Pages 136-141 DOI : 10.9739/uvcd.2012-33263
Hemodiyaliz Hastalarında Ultrasonografi Eşliğinde Kalıcı Tünelli Kateter Uygulamalarımız
Pages 208-211 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31495
Comparison of Color Doppler Ultrasound Imaging, Three-Dimensional MR Angiography with Digital Subtraction Angiography in Lower Extremity pPeripheral Arterial Occlusive Disease
Pages 230-243 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31619
Derin Ven Trombozu Tanısında D-Dimer Testinin Bir Tarama Testi Olarak Etkinliğinin Araştırılması
Pages 269-275 DOI : 10.9739/uvcd.2012-31472
İyatrojenik Psödoanevrizmaların Tedavisinde Cerrahi ve USG Eşliğinde Kompresyon Yöntemleri
Pages 067-071
Akut Masif Pulmoner Emboli Tedavisinde Ultrasonografik Kateter ile Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye"deki İlk Uygulamalar
Pages 047-050
İzole ve Koroner Konkomitant Karotis Arter Cerrahisinde Risk Faktörü Olarak Yaş Gruplarının Değerlendirilmesi
Pages 001-006
Management of primary popliteal vein aneurysm: A case report
Pages 047-050 DOI : 10.9739/uvcd.2015-45937
Santral Venöz Kateterizasyonda Ultrason Kullanımının Mekanik Komplikasyonlar Üzerine Etkisi: Tek Merkezli Retrospektif Analiz
Pages 122-127 DOI : 10.9739/uvcd.2017-57731
Ultrason Eşliğinde Derin Servikal Pleksus Blokajıyla Yapılan Karotis Endarterektomi: Erken ve Orta Dönem Sonuçlarımız
Pages 098-104 DOI : 10.9739/uvcd.2015-45152
SURGICAL APPROACH IN GLOMUS CAROTICUM TUMORS
Pages 011-017
DIAGNOSTIC VALUE OF D-DIMER TEST IN DEEP VENOUS THROMBOSIS
Pages 001-004
EFFICIENCY OF THE LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN IN TREATMENT OF DEEP VEIN THROMBOSIS
Pages 015-020
VARIATION OF ABDOMINAL AORT DIAMETERS iN RELATION TO AGE AND GENDER iN TURKEY: MULTICENTER STUDY
Pages 001-006
Doppler ultrasonography evaluation in hemodialysis patients prior to arteriovenous fistula surgery: Our surgical experience
Pages 050-055 DOI : 10.5606/tjvs.2017.19
The use of Doppler ultrasonography and double-control method during catheterization for hemodialysis
Pages 104-110 DOI : 10.5606/tjvs.2017.201
Arteriovenous fistula creation using the Brescia-Cimino technique compared to the fish-mouth anastomosis technique for hemodialysis access
Pages 065-070 DOI : 10.9739/tjvs.2018.18
Peripherally inserted central catheters in palliative care patients: Our single-center experience
Pages 115-120 DOI : 10.9739/tjvs.2020.692
The efficacy of external valvuloplasty with silicone stents (Venocuff™) in the management of focal valvular incompetence as assessed by Doppler ultrasound
Pages 152-158 DOI : 10.9739/tjvs.2020.660
Which mode of color Doppler ultrasound is most suitable for detecting endoleaks in surveillance after endovascular aneurysm repair?
Pages 115-120 DOI : 10.9739/tjvs.2021.880
An evaluation of the long-term complications associated with totally implantable venous access in oncology patients
Pages 127-132 DOI : 10.9739/tjvs.2021.860
Complications of sclerotherapy
Pages 254-262 DOI : 10.9739/tjvs.2021.971